P O L İ M A T E K
Polimatek
Thumb

K4HEROL

Yüksek Hızlı Çelik CO 8% 4 Ağızlı Uzun Kanallı Kaba İşleme Parmak Frezesi
(Orta Hatve)